Dobrodružstvo z obyčajného štúdia? Inšpiruj sa ako na to!

Dobrodružstvo miluje snáď každý, tak prečo si ho nespraviť priamo zo štúdia? V tomto rozhovore sa pozrieme na klasickú Žilinčanku, rovnakú ako my ostatní, ktorá sa rozhodla preraziť vo svete. A darí sa jej.

O kom je reč?

Počas svojho života stretnete nespočetné množstvo ľudí, ale iba s niektorými to naozaj stojí za to. Mne bolo cťou drieť lavice na strednej škole s Kristínou Kováčikovou, BSc. (Hons).

Kris sa po piatich rokoch strednej školy rozhodla, že slovenské univerzity sú pre ňu moc jednoduché a vydala sa študovať do Edinburghu odbor Infectious diseases. Rok študovala dokonca ešte ďalej –  v Singapoure. Učila sa anglicky, španielsky, rusky, holandsky, taliansky a nemecky. A ozaj, vekom ešte neprešla ani štvrťstoročnicu. Ako to len robí?

Rozhovor s Kristínou Kováčikovou:

Čo ťa motivovalo k štúdiu v zahraničí?

K štúdiu v zahraničí ma motivoval môj záujem študovať niečo, čo sa v dnešnej dobe na Slovensku študovať nedá. Moje študijné zameranie bolo na infekčné choroby ako vedecko-výskumný odbor (tzv. basic science). Je to teda iné štúdium ako klinické vedy, v ktorých je orientácia na pacienta.

Takisto ma motivovala aj možnosť využiť štúdium cudzích jazykov, najmä angličtiny, a zdokonaliť sa na úroveň rodného hovoriaceho. Treba zdôrazniť, že jazykom vedy je angličtina. Preto, kto nevie dobre po anglicky, nemôže by dobrý vedec.

No a samozrejme to bola aj možnosť spoznať nových ľudí a vyskúšať si život v novom prostredí. Je dobre mať na veci aj iný uhol pohľadu a vedieť porovnať. Človeku sa tak otvoria oči.

Aké to ma výhody?

Štúdium v zahraničí má mnohé výhody. Akademické, ale aj osobnostné. Ja by som chcela zdôrazniť hlavne tie osobnostné. Nová krajina človeka nielen preverí a otestuje, ale vo väčšej miere vyskočia na povrch jeho silné a slabé stránky. Najväčším prínosom pre mňa bolo, že za 4 roky štúdia som si uvedomila svoje silné a slabé stránky, a teda viem, na čom môžem v budúcnosti stavať a kde sa treba zdokonaliť.

Ďalšou veľmi dôležitou výhodou je, že človek získa nové priateľstvá a nové kontakty vo všetkých možných kútoch sveta. Vďaka mojim doterajším 5 rokom v zahraničí mám kamarátov na štyroch kontinentoch. Osobne si myslím, že v dnešnej dobe globalizácie je to veľmi dôležité. Predstavte si, že chcete expandovať svoj biznis do Juhovýchodnej Ázie a neviete, ako to tam chodí. Poviete si: ‚Idem zavolať svojmu kamarátovi zo Singapuru, či by mi náhodou nevedel pomôcť..‘ Je to skvelá devíza. Informácie z prvej ruky sú vždy tie najlepšie.

Odkiaľ si nabrala odvahu odísť do zahraničia?

Neviem, asi to mám v povahe 🙂 .

Prečo zvíťazili práve infekčné choroby/vírusy?

Je to veľmi zaujímavá oblasť, ktorej sa nedostáva veľa pozornosti. Zároveň je to aj oblasť, ktorá je podfinancovaná vládami mnohých krajín.

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že infekčné choroby sú len problémom chudobných ľudí v Afrike. Patogény, ako napríklad vírusy, ktorých štúdiu sa venujem ja, nediskriminujú medzi tým, či budú infikovať bohatých alebo chudobných. Na Slovensku máme to šťastie, že vďaka očkovaniu, relatívne dobrej zdravotnej starostlivosti a prevencie, a výhodnej geografickej polohe, sa nám mnohé infekčné choroby vyhýbajú. V iných krajinách sveta, ako napríklad v už v spomínanej Afrike, ľudia nemajú to šťastie. Kombinácia nefungujúceho zdravotníckeho, ale aj politického systému, spolu s nedostatkom financií ma za následok úmrtnosť mnohých, hlavne deti do 5 rokov života, na liečiteľné infekčné choroby. Len nedávno som sa dočítala na internete, že v Demokratickej Republike Kongo vyčíňa vírus žltej zimnice. Na žltú zimnicu už dlho existuje úžasná vakcína, jedna z prvých, vyvinutá ku koncu 30tych rokov 20. storočia nositeľom Nobelovej ceny Maxom Theilerom. Sami si zrejme uvedomíte, že strata týchto životov je úplné zbytočná….

Na inú notu, možno niektorých prekvapí, že vo Švédsku za posledných 10 rokov zaznamenali nárast výskytu syfilisu a počet prípadov stále kulminuje. Syfilis sa môže vybaviť v pamäti historikov ako  ‚staré bakteriálne ochorenie‘, na ktoré ľudia umierali hlavne v stredoveku. Vo Švédsku sú momentálne hlavným zdrojom tohto ochorenia skupiny homosexuálov a ďalším dôležitým aspektom je aj znížené používanie kondómov pri pohlavnom styku u určitých skupín obyvateľstva. O víruse Zika sa radšej nebudem zmieňovať, lebo to by bolo ešte na dlho… 🙂

Týmito príkladmi som chcela ilustrovať nevyhnutnosť odborníkov, ktorí budú riešiť a zdôrazňovať potrebu prevencie a informovanosti obyvateľstva o infekčných chorobách. Takisto vedcov, ktorí sa budú venovať štúdiu nových patogénov, ako napríklad Zika vírusu, o ktorom sa už vie, že spôsobuje mikrocefáliu u novorodencov žien infikovaných týmto vírusom. Ja by som sa rada stala takýmto odborníkom.

 Čo je nutné spraviť preto, aby mohol slovenský študent študovať v Británii?

Je potrebné mať hlavne veľký kus motivácie a k tomu aj nejaké financie. V prvom rade musí študent vedieť, čo chce dosiahnuť a mať vytýčené ciele. Treba samozrejme aj dobrú znalosť anglického jazyka, bez ktorého vám študovať nedovolia. Financie sú veľmi chytľavá téma, ale rada by som povedala, že by to nemalo demotivovať slovenských študentov. Ak je študent veľmi motivovaný odisť, vždy sa dá popri skole privyrobiť part-time, a v lete rôznymi brigádami. O možnostiach prospechového štipendia nie som informovaná, ale viem, že na školné v Anglicku vláda ponúka pôžičky za nízky úrok a v Škótsku vláda školné prepláca, t.j. štúdium je kvázi zadarmo.

 Na čom pracuješ v súčasnosti?

Moje doktorandské štúdium v Holandskom Leidene sa zameriava na vývin a testovanie nových antivirotik proti Chikungunya a Zika vírusu. Vo všeobecnosti to zahŕňa skríning a testovanie účinnosti molekúl a rôznych zlúčenín (vyvinutých medicínskymi chemikmi) proti vírusom v bunkových kultúrach, a následné detailnejšie štúdium mechanizmov na molekulárnej úrovni s použitím rôznych biochemických, mikroskopických a iných technik.

Namotivovali ste sa? Inšpirovali ste sa? Lebo ja určite áno.

Ďakujem Kristínke za rozhovor a v mene všetkých jej želám, aby sa jej ďalej úspešne darilo.

Vaša Barbora.

 

Tutok komentuj: